top of page

Pappa Gud, Fader vår

Jesus Du lärde oss att vi skulle be Fader vår (Matt 6:9). Gud tänk att Du är vår Far. Genom Din seger Jesus ger Du oss rätten att bli Guds barn när vi bjuder in Dig till att vara Kung i våra hjärtan. När vi säger JA blir vi adopterade av Dig och får rätten att kalla Dig Pappa. Jag säger JA till Dig för mer av Dig i mitt liv. Jesus rena mitt hjärta, hela mina sår och töm det på var, kom med din Vind och blås bort min sorg, kom med Din eld och fyll mig med Din glädje och skratt.


Jesus du sa "Den som har sett mig har sett Fadern" (Joh 14:9) och "Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska jag ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig." (Joh 16:23-24).


När jag ber i Ditt namn Jesu sätter jag Dig som mottagare för mina böner och jag deklarerar Dig som Kung i mitt hjärta och i området där jag befinner mig. När jag ber i Ditt namn Jesus är det Du som gör jobbet och mina ord får auktoritet enligt Din meritförteckning, alla blev helade. Heliga Ande hjälp mig att be enligt Jesu liv och vem Jesus är. Jesus låt mig känna Din vilja och Din tankar, så att jag kan leva ett liv efter Ditt hjärta. Rena mig Gud, ge mig ett odelat hjärta.


Tack Jesus för att vi som Dina barn är ställföreträdande för dig på jorden och ambassadörer för Himmelriket. Tack Pappa för den auktoritet du har gett oss som Dina barn. Jag vill ära Dig med mitt liv. Låt mitt liv vara en lovsång till Dig Jesus. Tack för att du lärde oss att be.


"Fader vår, som är i himlen, helgat varde ditt Namn. Tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så och på jorden."

(Matteus 6:9-10).


Jesus Din godhet och kärlek flödar över, ge mig en djupare förståelse om vem Du är. Låt mig bada i Din kärlek. Låt mig få dansa i glädje till Ära för Dig. Lär mig be enligt Din vilja.So we are to pray in Christ’s name and as His representative, asking that His will be done and that His name be glorified. That doesn’t mean that we are not to ask for ourselves or our friends and loved ones, but it does mean that His will and His glory should have priority in our prayers. We see this in the Lord’s Prayer in Matthew 6. The first half of the prayer is for God. Only then do we pray for our own needs. [ https://decisionmagazine.com/in-jesus-name/]

Senaste inlägg

Visa alla

댓글


bottom of page