top of page

Jag är Guds barn skapad i Guds avbild!

Gud, Du som skapade världen, Du skapade mig!

Gud, Du skapade mig, till Din avbild.

Du är min Far och jag är Ditt barn, Pappa, Tack!


Jag är skapad till Guds avbild.

Jag har en Far som har skapat världen och som älskar mig.


Gud, Du är min Far och jag är Ditt barn.

Tack för att Du har skapat mig.

Tack att Du älskar mig som jag är, som Din skapelse, till Din avbild.


Jag är Ditt barn och Du är min Far.

Lär mig känna mig mer av Din kärlek.

Låt mig känna Din kram

Led mig med Din mjuka hand i mitt liv.


Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden.”

Och Gud sade: ”Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till föda. Och åt jordens alla djur, åt himlens alla fåglar och allt som

krälar på jorden, allt som har liv, ger jag alla gröna örter till föda.” Och det blev så. Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon, den sjätte dagen.

1 Mos 1 :26-31


Comments


bottom of page