top of page

Gud gläds och fröjdas över mig

Gud Du gläds och fröjdas över mig. Tack för att jag får vara fri i Dig.


Herren din Gud bor i dig,

en hjälte som frälser.

Han gläder sig över dig med lust,

han tiger stilla i sin kärlek,

han fröjdas över dig med jubel.”


Sef 3:17Jesus du har gett mig frihet att vara mig själv.


Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria."

De svarade honom: "Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria?" Jesus svarade: "Jag säger er sanningen: Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria.


Joh 8:31-36


Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page